Surya Chalisa in English

Shri Surya Chalisa

Aaj ham Padhenge Surya Dev Ji ka Surya Chalisa in English, Tau aaiye shuruu Karte Hain.

॥ Surya Chalisa Lyrics in English॥ 

॥ Doha ॥ 

Kanak Badan Kundal Makar, Mukta Mala Angg।

Padmasana Stith Dhyaie, Shankh Chakra Ke Sangg॥

॥ Chaupai ॥

Jai Savita Jai Jayati Divakar!।

Sahasranshu! Saptashva Timirahar॥

Bhanu! Patanga! Marichi! Bhaskar!।

Savita Hansa! Sunura Vibhakara॥

Vivaswana! Aditya! Vikartan।

Martande Harirupp Virochana॥

Ambaramani! Khaga! Ravi Kahalate।

Veda Hiranyagarbh Kaha Gaate॥

Sahasranshu Pradyotana, Kahikahi।

Munigan Hoth Prasann Modalahi॥

Arun Sadrisha Sarathi Manohar।

Hankata Hay Sata Chadi Rath Par॥

Mandal Ki Mahima Atti Nyari।

Tej Rupp Keri Balihari॥

Uchchaihshrava Sadrisha Hay Jote।

Dekhi Purandar Lajjita Hote॥

Mitra Marichi, Bhanu, Arun, Bhaskar।

Savita Surya Arkk Khag Kalikar॥

Pusha Ravi Aditya Naam Lai।

Hiranyagarbhaya Namah Kahikai॥

Dwadasa Naam Prem so Gavain।

Mastak Baaraha Baar Navavain॥

Chaar Padarath Jan So Pavai।

Dukh Daridra Agh Punj Nasavai॥

Namaskar Ko Chamatkar Yahe।

Vidhi Harihar Ko Kripasar Yahe॥

Sevai Bhanu Tumahin Man Lai।

Ashtasiddhi Navanidhi Tehin Pai॥

Barah Naam Uchcharan Karate।

Sahas Janam Ke Paatak Tarate॥

Upakhyana Jo Karate Tavajan।

Ripu So Jamalahate Sotehi Chhan॥

Dhan Suth Juth Parivar Badhatu Hai।

Prabal Moha Ko Phand Katatu Hai॥

Arkk Shish Ko Raksha Karate।

Ravi Lalaat Par Nitye Biharate॥

Surya Netra Par Nitye Virajat।

Karn Desh Par Dinkar Chhajat॥

Bhanu Nasika Vaskarahunit।

Bhaskar Karat Sada Mukhko Hith॥

Onth Rahai Parjanya Hamare।

Rasana Bich Tikshn Bas Pyare॥

Kanthh Suvarn Reth Ki Shobha।

Tigam Tejasah Kandhe Lobha॥

॥ Continue Reading॥

Pusha Bahu Mitr Pithahin Par।

Tvashta Varun Rahat Su-Ushnakar॥

Yugal Haath Par Raksha Kaaran।

Bhanumaan Urasarm Su-Udarachana॥

Basat Naabhi Aditya Manohar।

Katimanha, Rahat Man Mudbhar॥

Jangha Gopati Savita Baasa।

Gupt Divakar Karat Hulasa॥

Vivaswan Pad Ki Rakhavari।

Bahara Basate Nitt Tam Haari॥

Sahasranshu Sarvanga Samharai।

Raksha Kavach Vichitra Vichare॥

Ash Jojan Apane Man Maahi।

Bhay Jagabeech Karahun Tehi Naahi॥

Dadru Kushth Tehi Kabahu Na Vyapai।

Jojan Yako Man Manha Japai॥

Andhakar Jag Ka Jo Harta।

Nav Prakash Se Anand Bharat॥

Graha Gana Grasi Na Mitavat Jahi।

Koti Baar Main Pranavaun Tahi॥

Mand Sadrisha Suth Jag Mei Jaake।

Dharmaraj Sam Adbhut Banke॥

Dhanye-Dhanye Tum Dinamani Deva।

Kiya Karat Suramuni Nar Seva॥

Bhakti Bhavayut Purnn Niyam So।

Dur Hatatso Bhavake Bhram So॥

Param Dhanye So Nar Tandhari।

Hain Prasanne Jehi Par Tam Haari॥

Arun Magh Mahan Surya Phaalgun।

Madhu Vedangg Naam Ravi Udayan॥

Bhanu Uday Baisaakh Ginavai।

Jyeshth Indra Aashadh Ravi Gavai॥

Yam Bhado Ashwin Himareta।

Kartik Hoth Divakar Neta॥

Agahan Bhinne Vishnu Hain Pusahin।

Purush Naam Ravi Hain Malamasahin॥

॥ Doha ॥

Bhanu Chalisa Prem Yuth,Gavahin Je Nar Nitye।

Sukh Sampatti Lahi Bibidh,Honhi Sada Kritkritye॥

॥ इति Surya Chalisa in English सम्पूर्ण॥

कनक बदन कुण्डल मकर, मुक्ता माला अङ्ग। पद्मासन स्थित ध्याइए, शंख चक्र के सङ्ग॥ जय सविता जय जयति दिवाकर!। सहस्त्रांशु! सप्ताश्व तिमिरहर॥

Share it to someone:
Scroll to Top