Shri Janki Natha Ji Aarti English

Om Jai Janki Natha Aarti Lyrics
Shri Janki Natha Ji Aarti in English

Shri Janki Natha Ji Aarti English

Om Jai Jankinatha,
Jai Shri Raghunatha।

Dou Kar Joren Binvaun,
Prabhu! Suniye Baata॥

॥ Om Jai JankiNatha ॥

Tum Raghunath Hamare,
Pran Pita Mata।

Tum Hi Sajjan-Sangee,
Bhakti Mukti Data॥

॥ Om Jai JankiNatha ॥

Lakh Chaurasi Kato,
Meto Yam Trasa।

Nishadin Prabhu Mohi Rakhiye,
Apne Hi Pasa॥

॥ Om Jai JankiNatha ॥

Ram Bharat Lachhiman,
Sang Shatruhan Bhaiya।

Jagmag Jyoti Virajai,
Shobha Ati Lahiya॥

॥ Om Jai JankiNatha ॥

Hanumat Naad Bajavat,
Nevar Jhamkata।

Svarnathal Kar Aarti,
Karat Kaushalya Mata॥

॥ Om Jai JankiNatha ॥

Subhag Mukut Seer, Dhanu Sar,
Kar Shobha Bhaari।

Maniram Darshan Kari,
Pal-Pal Balihari॥

॥ Om Jai JankiNatha ॥

Jai JankiNatha,
Ho Prabhu Jai Shri RaghuNatha।

Ho Prabhu Jai Sita Mata,
Ho Prabhu Jai Lakshman Bhrata॥

॥ Om Jai JankiNatha ॥

Ho Prabhu Jai Chaaraun Bhrata,
Ho Prabhu Jai Hanumat Dasa।

Dou Kar Jode Vinavaun,
Prabhu Meri Suno Bata॥

॥ Om Jai JankiNatha ॥

॥ itti Shri Janki Natha Ji Aarti Sampoorn॥

Share it to someone:
Scroll to Top