Kothe Upar Kothri Maiya Ka Bhawan Saja Dungi Lyrics in English

Kothe Upar Kothri Maiya Ka Bhawan Saja Dungi
Kothe Upar Kothari Maiya Ka Bhawan Saja Dungi

Singer – Rekha Garg.

Kothe Upar Kothri Maiya Ka Bhawan Saja Dungi Lyrics English

Kothe Upar Kothri,
Maiya Ka Bhawan Saja Dungi॥

Jo Meri Maiya Tikaa Maange,
Bindi Aur Laga Dungi।
Jo Meri Maiya Paihar Ke Nikalai,
Jayakaara Laga Dungi।
Kothe Upar Kothri,
Maiya Ka Bhawan Saja Dungi॥

Jo Meri Maiya Kundal Maange,
Nathani Bhi Paihara Dungi।
Jo Meri Maiya Paihar Ke Nikalai,
Jayakaara Laga Dungi।
Kothe Upar Kothri,
Maiya Ka Bhawan Saja Dungi॥

Jo Meri Maiya Paindal Maange,
Maala Bhi Paihara Dungi।
Jo Meri Maiya Paihar Ke Nikalai,
Jayakaara Laga Dungi।
Kothe Upar Kothri,
Maiya Ka Bhawan Saja Dungi॥

Kothe Upar Kothri Maiya Ka Bhawan Saja Dungi Lyrics English

Jo Meri Maiya Chhudi Maange,
Mehandi Bhi Lagwa Dungi।
Jo Meri Maiya Paihar Ke Nikalai,
Jayakaara Laga Dungi।
Kothe Upar Kothri,
Maiya Ka Bhawan Saja Dungi॥

Jo Meri Maiya Chola Maange,
Chunar Bhi Odha Dungi।
Jo Meri Maiya Paihar Ke Nikalai,
Jayakaara Laga Dungi।
Kothe Upar Kothri,
Maiya Ka Bhawan Saja Dungi॥

Jo Meri Maiya Paayal Maange,
Buchuye Bhi Manga Dungi।
Jo Meri Maiya Paihar Ke Nikalai,
Jayakaara Laga Dungi।
Kothe Upar Kothri,
Maiya Ka Bhawan Saja Dungi॥

Kothe Upar Kothri,
Maiya Ka Bhawan Saja Dungi॥

॥ itti Kothe Upar Kothri Maiya Ka Bhawan Saja Dungi in English Sampoorn॥

Share it to someone:
Scroll to Top