मन लागोरे लागोरे गुरु चरणी भजन लिरिक्स (Man Lagore Lagore Guru Charani Lyrics)

Song Title: Man Lagore Lagore Guru Charani Bhajan Lyrics.

Man Lagore Lagore Guru Charani Lyrics

Man Lagore Lagore Guru Charani Lyrics

मन लागो रे लागो,
मन लागो रे लागो।
मन लागो रे लागो रे
माझे गुरु भजनी।
ओ गुरुदत्तच्या चरणी,
दत्त नामाच्या कीर्तनी,
ओ गुरुदत्तच्या चरणी,
दत्त नामाच्या कीर्तनी,
गुरुभक्तीच्या पूजनी।

मन लागो रे लागो,
मन लागो रे लागो।
मन लागो रे लागो रे
माझे गुरु भजनी।


गुरु माझे दत्त दिगंबर।
गुरु माझे दत्त दिगंबर।
ब्रह्मा विष्णू तोची
महेश्वर तोची महेश्वर
ब्रह्मा विष्णू तोची
महेश्वर तोची महेश्वर
मन लागो रे लागो,
मन लागो रे लागो।
मन लागो रे लागो,
मन लागो रे लागो।
मन लागो रे लागो रे
माझे गुरु भजनी।


नाम घ्यावे आवडीने।
नाम घ्यावे आवडीने।
व्हावे पावन गुरु भक्तीने॥
मन लागो रे लागो,
मन लागो रे लागो।
मन लागो रे लागो,
मन लागो रे लागो।
मन लागो रे लागो रे
माझे गुरु भजनी।


गुरु चरणांची हि गोडी।
मोह माया बंधन तोडी॥
मन लागो रे लागो,
मन लागो रे लागो।
मन लागो रे लागो,
मन लागो रे लागो।
मन लागो रे लागो रे
माझे गुरु भजनी।


ओ गुरुदत्तच्या चरणी,
दत्त नामाच्या कीर्तनी,
ओ गुरुदत्तच्या चरणी,
दत्त नामाच्या कीर्तनी,
गुरुभक्तीच्या पूजनी।

मन लागो रे लागो,
मन लागो रे लागो।
मन लागो रे लागो रे
माझे गुरु भजनी।


॥ इति Man Lagore Lagore Guru Charani Bhajan in Hindi सम्पूर्ण॥

Also Read this: तुकडोजी बाबा तुमने भारत जगा दिया था

Share it to someone:
Scroll to Top