श्याम धणी को आयो रे बुलावो – भजन (Shyam Dhani Ko Aayo Re Bulavo Lyrics)

Shyam Dhani Ko Aayo Re Bulavo Bhajan Lyrics

Bhajan Title: श्याम धणी को आयो रे बुलावो (Shyam Dhani Ko Aayo Re Bulavo (Bulao) Lyrics in Hindi) चालो खाटु धाम आयो फागणियो, (Mele Mein Milego Mharo Sawariyo) मेले म मिलेगो म्हारो सांवरियो॥

श्याम धणी को आयो रे बुलावो,
श्याम धणी को आयो रे बुलावो,
चालो खाटु धाम आयो फागणियो,
मेले म मिलेगो म्हारो सांवरियो,
मेले म मिलेगो म्हारो सांवरियो,


श्याम का सेवक पैदल चाले,
श्याम बिना गाडी ना हालै,
सागे चालतो,
सागे चालतो मिलेगो म्हारो सांवरियो,
मेले म मिलेगो म्हारो सांवरियो,


श्याम का सेवक चंग बजावे,
घुमर घाले और भजन सुनावे,
सागे नाचतो,
सागे नाचतो मिलेगो म्हारो सांवरियो,
मेले म मिलेगो म्हारो सांवरियो,

यह भी पढ़े: होली धमाल लिरिक्स

Shyam Dhani Ko Aayo Re Bulavo


श्याम का सेवक जीमण बैठे,
संजु श्याम ना चैन सै बैठे,
फलका बेलतो,
फलका बेलतो मिलेगो म्हारो सांवरियो,
मेले म मिलेगो म्हारो सांवरियो,


श्याम धणी को आयो रे बुलावो,
श्याम धणी को आयो रे बुलावो,
चालो खाटु धाम आयो फागणियो,
मेले म मिलेगो म्हारो सांवरियो,
मेले म मिलेगो म्हारो सांवरियो,

मेले म मिलेगो म्हारो सांवरियो,
मेले म मिलेगो म्हारो सांवरियो,

यह भी पढ़े: होली धमाल लिरिक्स

यह भी पढ़े: पणघट को रे श्याम बड़ो ही रसियो रे

यह भी पढ़े: चरखो जोर को घुमावे गरणावे

यह भी पढ़े: घडला डूब ज्या म्हारो परण्योडो

यह भी पढ़े: रुणं झुंण घूघरा बजावे बल्खावे गुज़री

यह भी पढ़े: शुरो मेवाड़ी महाराणा प्रताप कठे

Share it to someone:
Scroll to Top